FÖRETAGSNYTT

2014-05-09 Nya ordrar:
GEAB kommer att genomföra utbyggnad av Sodexo storkök åt Sodexo AB.
LTM i Gävle AB har av GEAB beställt ombyggnad av 1 300 m2 för Tyréns arkitektbyrå.